Снимка: Алеята с чинарите

Алеята с чинарите
Алеята с чинарите, е невероятно красива през сънчев зимен ден.
Част от нея е пешеходна зона.
Следващ >
plants