Снимка: Наблюдение на белоглави лешояди.

Наблюдение на белоглави лешояди.
По пътя за волиерата. Групичката ни се оказа скромна само от 20-тина ...
Следващ >
plants