Снимка: Наблюдение на белоглави лешояди.

Наблюдение на белоглави лешояди.
В средата зад една от носещите колони се вижда и нашият герой.
(Снимахме от доста далеч за да не притесняваме лешоядите)
< Предишен   Следващ >
plants